Thuisdiensten - deskundige thuisdiensten

Gepubliceerd op Maandag 14 november 2022
14 november 202216 december 2022

Zorg Izegem zoekt een deskundige voor de thuisdiensten.

Jouw job:
De deskundige werkt in tandem met het administratief personeel om de dienstverlening in de beste omstandigheden te laten verlopen, dit in functie van de basisdoelstelling van de thuisdiensten zijnde ‘aan de Izegemse senioren de kans bieden om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen’.
Naast zijn opdrachten m.b.t. de thuisdiensten heeft hij oog voor de hele situatie van de thuisblijvende hulpvrager; hij heeft eveneens oog voor de psychische, de financiële en de administratieve kwetsbaarheid van de cliënt.

Gedetailleerde functiebeschrijving

Jouw profiel

 • Je neemt een empathische houding aan en je kunt ook in stressvolle situaties de kalmte bewaren.
 • Je bent administratief sterk en werkt nauwkeurig. Je hebt zin voor orde, netheid en correctheid.
 • In functie van de prioriteiten kan je zelf efficiënt je taken inplannen.
 • Je bent klantgericht en neemt zelf de nodige initiatieven, je kan hierbij zelfstandig werken maar je bent ook een teamplayer
 • Je drukt je schriftelijk en mondeling goed uit in de Nederlandse taal.
 • Je bent flexibel in de inhoud en organisatie van je werk en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je hebt een goede kennis van de courante informatica-pakketten (bv. Word, Excel, Outlook).
 • Jouw basishouding stemt overeen met de missie, visie en waarden van Zorg Izegem.

Je bent houder van één van volgende diploma’s:

 • de graad van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg: ergotherapie, kinesitherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, logopedie, audiologie, toegepaste gezondheidswetenschappen of vroedkunde; of een daarmee gelijkgesteld diploma (oude diplomabenamingen van voor de invoering van de BAMA-structuur)
  OF
 • de graad van bachelor in het studiegebied sociaalagogisch werk: gezinswetenschappen, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociale readaptatiewetenschappen of sociaal werk; of een daarmee gelijkgesteld diploma (oude diplomabenamingen van voor de invoering van de BAMA-structuur)
  OF
 • de graad van master; 
  OF
 • de graad van bachelor met minimaal 3 jaar relevante en aanwijsbare ervaring

  Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.
 

Ons aanbod:
Wij bieden een contract aan van onbepaalde duur. Je werkt in een glijdend uurrooster.
We mikken op een 100% tewerkstelling maar de prestatietijd is bespreekbaar.

Medewerkers bij Zorg Izegem genieten van een aantrekkelijke verloning.
De betrokken functie zit in loonschaal B1-3 (met een startwedde van 2800,00€ tot een eindwedde van 4669,34€ bruto); eventuele beroepservaring kan in aanmerking worden genomen indien relevant voor deze functie. Op vraag kan er een loonsimulatie gemaakt worden.

Daarnaast zijn er nog heel wat bijkomende voordelen:
- glijdend uurrooster;
- ruime verlof- en feestdagenregeling (26 dagen jaarlijks verlof en 11 feestdagen);
- maaltijdcheques (waarde van 7,5 euro per gewerkte dag van 7,6 uur);
- gratis hospitalisatieverzekering (zonder wachttijd en medische vragenlijst);
- fietsvergoeding (0,25 euro per kilometer) en volledige tussenkomst bij gebruik openbaar vervoer voor woon-werkverkeer;
- 2e pensioenpijler via de werkgever (jaarlijkse bijdrage van 3 % op het bruto-jaarloon)
- gratis aansluiting bij GSDV met tal van premies en voordelen (o.a. korting op reizen, pretparkbezoeken, winkels, …);
- job-fitprogramma: aanbod diverse activiteiten;
- jaarlijkse personeelssportdag en teambuilding;
- jaarlijks personeelsfeest;
- gratis griepvaccin;
- mogelijkheid tot fietsleasing;

- …

Selectie:
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (50 punten) en een mondelinge proef (50 punten).
- De schriftelijke proef is een gevalstudie.

Deze moet je maken op uw eigen mee te brengen laptop waarop een geldige office- licentie staat en waarbij je de opdracht kan opslaan op een door ons aangeleverde USB- stick.

- De mondelinge proef is een bespreking van de gevalstudie EN een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie.

- De geslaagde kandidaten zullen aan een psychotechnische proef onderworpen worden , waarbij ze geschikt moeten bevonden worden voor de aangeboden functie (eliminerend)

Alle geslaagde kandidaten komen op een werfreserve (die 2 jaar geldig is) van waaruit de aanstellingen zullen gebeuren.

Solliciteren:
Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot en met zondag 13 november 2022 inschrijven voor deze selectieprocedure. Bij uw sollicitatie dient u uw CV en motivatiebrief te voegen.

Solliciteer hier

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode zult u per mail een uitnodiging krijgen voor de schriftelijke proef die zal doorgaan op zaterdag 19 november 2022 om 9u00. De locatie is nog te bepalen (afhankelijk van het aantal kandidaten) en zal meegedeeld worden bij de uitnodiging alsook de datum van de mondelinge proef.

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst Zorg Izegem, Kokelarestraat 2 te Izegem, tel 051/33.66.31 of personeelsdienst@zorgizegem.be.

Personeelsdienst Zorg Izegem