Missie, visie en waarden

Onze missie

Zorg Izegem wil toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve huisvesting, zorg en/of diensten verlenen aan kwetsbare en/of zorgbehoevende personen.

Onze visie

 • Toegankelijkheid

  Wij streven er naar dat elke burger op gelijke wijze toegang heeft tot de zorg en/of dienst die hij/zij nodig heeft met bijzondere aandacht voor kwetsbare personen door het wegnemen van materiële, sociale, culturele, psychologische drempels.
 • Betaalbaarheid

  Wij streven er naar dat, in een leefbare en duurzame lokale gemeenschap, zorg voor iedereen financieel haalbaar is.

  We streven naar financiële optimalisatie door een bedrijfsmatig, efficiënt beheer en werken samen met andere partners uit het zorglandschap.
 • Kwalitatieve huisvesting, zorg en diensten

  Wij streven naar een kwalitatief aanbod van infrastructuur, zorg en diensten en stellen in onze dienstverlening de klant centraal. We streven daarbij zoveel mogelijk naar zorg op maat.
 • Medewerkers en vrijwilligers

  Wij streven er naar om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor gemotiveerde en geëngageerde medewerkers en hebben aandacht voor hun welzijn.

  Binnen de dienstverlening nemen vrijwilligers een bijzondere plaats in en betekenen zij een meerwaarde, hiertoe ontwikkelen wij een uitgebreide vrijwilligerswerking.

Onze waarden

Onze waarden geven richting aan ons gedrag en bepalen hoe we, als organisatie en als medewerker, de opdrachten die voorzien zijn in onze missie zullen uitvoeren om onze visie te realiseren én hoe we dagelijks omgaan met onze klanten.

Onze waarden:

 • Teamgeest

  We stellen collegialiteit en samenwerking voorop en overstijgen het individuele belang.
 • Betrouwbaarheid

  We komen onze afspraken na. Men kan op ons rekenen. We handelen integer en correct.
 • Betrokkenheid

  We werken gedreven en staan voor engagement en verantwoordelijkheid.

  Onze medewerkers treden op als een goede huisvader.
 • Zorgzaamheid

  We dragen zorg voor onze klanten, onze collega's en de gebruikte middelen.

  We hebben aandacht voor onze omgeving, welzijn en veiligheid.

  We werken kostenbewust.
 • Initiatief

  De medewerkers krijgen ruimte om hun vaardigheden te ontwikkelen.

  We zijn bereid te veranderen en staan open voor nieuwe ideeën, nieuwe technieken en methoden.
 • Respect

  We hebben respect voor de eigenheid en het recht op privacy van de hulpvrager.

  Algemeen respect voor de zorgvrager en –aanbieder zijn basiswaarden.