Bestuur en beleid

Beleid

Het beleid dat door Zorg Izegem wordt gevoerd ligt voornamelijk in twee documenten vervat: het meerjarenplan en de jaarrekening.

Het meerjarenplan  wordt opgemaakt voor een volledige bestuursperiode (6 jaar), en formuleert de nagestreefde beleidsdoelstellingen met daaraan gekoppeld een raming van de kostprijs.

Na afloop van een werkingsjaar wordt in de jaarrekening  nagegaan of de doelstellingen effectief werden behaald, en wat daarvan de de werkelijke kostprijs is geweest.