Zorg Izegem

Zorg Izegem is een vereniging die werd opgericht met als doel om alle openbare zorgdiensten in Izegem te bundelen in een autonome en verzelfstandigde organisatie, waar op een efficiënte wijze betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg kan worden aangeboden aan alle Izegemnaren, nu en ook in de toekomst.

Die openbare zorg situeert zich op vlak van woonzorg, dagzorg, thuiszorg en kindzorg, en wordt aangeboden in:

  • Woonzorgcentrum De Plataan
  • Centrum voor dagverzorging Dischveld
  • de assistentiewoningen Vijverhof en De Rode Poort
  • Lokaal dienstencentrum De Leest
  • Buitenschoolse kinderopvang Okido
  • Een aantal thuisdiensten zoals een maaltijddienst, een poetsdienst, …

Zorg Izegem is een vereniging met twee leden: stadsbestuur en OCMW Izegem. Als afzonderlijke rechtspersoon beschikt Zorg Izegem over een eigen patrimonium, eigen personeel en eigen werkingsmiddelen. De officiële oprichting gebeurde op 23 oktober 2017, de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2017, en de organisatie werd operationeel op 1 januari 2018.

Zorg Izegem is een vereniging van publiek recht, wat inhoudt dat Zorg Izegem heel wat regels dient te respecteren die ook gelden voor het stadsbestuur en het OCMW, zoals de motiveringsplicht, de overheidsopdrachtenreglementering en de BBC-reglementering rond beleidsplanning en boekhouding.