Raad van bestuur

Het aansturen van de eigenlijke werking van Zorg Izegem gebeurt door de raad van bestuur. Deze is samengesteld uit 8 OCMW-raadsleden als vertegenwoordigers van het OCMW, uit 1 lid van het college van burgemeester en schepenen als vertegenwoordiger van het stadsbestuur, en uit de algemeen directeur.

De schepen bevoegd voor welzijn en zorg is voorzitter van de raad van bestuur en is meteen ook voorzitter van Zorg Izegem.

De raad van bestuur vergadert maandelijks, achter gesloten deuren.