Tarieven

Voor- en naschoolse opvang +

Woensdagnamiddag

Per begonnen half uur

1,60 euro

(bij gelijktijdige aanwezigheid: 1,30 euro)

Per busrit

1,50 euro

 

 
Opvang tijdens vakanties +

losse schoolvrije dagen
< 3 u = 5,20 euro

3u-6u = 7,40 euro

> 6 uur = 14,20 euro
   
  Bij gelijktijdige aanwezigheid:

< 3 u = 4,10 euro

3u-6u = 5,80 euro

> 6 uur = 10,60 euro
   

 

Extra kosten:

Verplicht tussendoortje

(iets om te eten of drinken):

- dagelijks naschools

- op woensdagnamiddag: om 15u

- tijdens vakanties: om 10u en 15u

1,00 euro per dag
Warme maaltijd

(soep, middagmaal en water)
3,00 euro
Soep

(voor de boterham-eters)
0,50 euro

 

Bij laattijdig of niet annuleren wordt een annulatie-vergoeding aangerekend tijdens vakanties, naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddag.

Jaarlijks ontvangt u een fiscaal attest.

Een sociaal tarief is mogelijk na aanvraag/opmaak van een dossier in het Sociaal Huis