Tarieven

Voor- en naschoolse opvang +
Woensdagnamiddag

Per begonnen half uur
1,50 euro
(bij gelijktijdige aanwezigheid: 1,20 euro)

Per busrit
1,50 euro
 

 
Opvang tijdens vakanties +
losse schoolvrije dagen
< 3 u = 5,00 euro
3u-6u = 7,00 euro
> 6 uur = 13,50 euro
   
  Bij gelijktijdige aanwezigheid:
< 3 u = 3,90 euro
3u-6u = 5,50 euro
> 6 uur = 10,10 euro
   

 

Extra kosten:

Verplicht tussendoortje
(iets om te eten of drinken):
- dagelijks naschools
- op woensdagnamiddag: om 15u
- tijdens vakanties: om 10u en 15u

1,00 euro per dag
Warme maaltijd
(soep, middagmaal en water)
3,00 euro
Soep
(voor de boterham-eters)
0,50 euro

 

Bij laattijdig of niet annuleren wordt een annulatie-vergoeding aangerekend tijdens vakanties, naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddag.

Jaarlijks ontvangt u een fiscaal attest.

Een sociaal tarief is mogelijk na aanvraag/opmaak van een dossier in het Sociaal Huis