Tarieven

  • voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag: 1,30 Euro per begonnen halfuur + 1,50 Euro per busrit
  • vakanties en schoolvrije dagen: < 3u = 4,50 Euro, tussen 3u en 6u = 6,50 Euro, > 6u = 12,80 Euro.
  • voor meerdere kinderen is er op elk tarief 25% korting voor alle kinderen bij gelijktijdige aanwezigheid
  • verplicht tussendoortje (= iets om te eten + iets om te drinken) voor 1,00 Euro per dag (dagelijks naschools + om 10u en om 15u tijdens vakanties + om 15u op woensdagnamiddag)
  • warme maaltijd (soep, middagmaal en water) voor 3,00 Euro; wie boterhammen meebrengt kan soep drinken voor 0,50 Euro
  • bij laattijdig of niet annuleren wordt een annulatievergoeding aangerekend tijdens vakanties, naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddag
  • jaarlijks fiscaal attest
  • sociaal tarief mogelijk na opmaak dossier in het Sociaal Huis