Voor wie?

Dischveld

Voor wie …

  • soms eenzaam is en nood heeft aan sociaal contact
  • op zoek is naar een zinvolle dagbesteding
  • beperkt is in zijn mobiliteit en activiteiten van het dagelijkse leven door fysische problemen
  • psychisch zorgbehoevend is
  • nood heeft aan ondersteuning bij de zorg voor een hulpbehoevende partner/familielid

Opnamevoorwaarden

 

  • De oudere woont thuis en is ouder dan 65.
  • De oudere woont in Izegem of heeft een bewezen band met Izegem
  • De oudere kan zittend vervoerd kunnen worden, al dan niet in een rolstoel.
  • De oudere heeft geen intensieve medische behandeling of toezicht nodig.