Wie & wat

OKIDO is het Initiatief Buitenschoolse Opvang van Zorg Izegem en biedt voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag, vakanties en schoolvrije dagen voor kinderen van 2 jaar, 6 maand tot en met 12 jaar.

Er is busvervoer van en naar alle Izegemse scholen. Er wordt voor een boeiende variatie gezorgd tussen vrij spel en voorbereide activiteiten binnen een thema. Er is dagelijks huiswerkbegeleiding. Op woensdagmiddag en vakantiedagen kunnen kinderen warm eten of boterhammen meebrengen. Dagelijks wordt een drankje en tussendoortje voorzien volgens een wisselende weekkalender. Er is aandacht voor een huiselijke, gezellige sfeer in alle opvangruimtes met speelhoeken. De infrastructuur en buitenruimte bieden ruime mogelijkheden voor alle leeftijden. Er wordt ingespeeld op de specifieke noden van de groep en het individuele kind.

Alle personeel is specifiek gekwalificeerd: de coördinator van OKIDO ben ik kleuterleidster en gekwalificeerde in de kinderopvang van opleiding. De OKIDO-begeleid(st)ers zijn allen kinderverzorg(st)er, opvoed(st)er of begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang.

In het schooljaar 2023-2024 zijn er plaatsen vrij: dagelijks voorschools en naschools op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagnamiddag tijdens schoolweken is er een wachtlijst. Doorschuiven vormt in de loop van het schooljaar meestal geen probleem. Ruime tijd vooraf informeren en inschrijven is dus noodzakelijk.  Reservaties voor vakanties gebeuren steeds 5 weken vooraf en enkel via de vakantiebrief, enkel voor gezinnen die al ingeschreven zijn en dus al een eigen dossier hebben in de opvang.  4 weken vooraf ontvangt men dan een bevestigingsbrief. Bij de reservaties voor vakanties wordt voorrang gegeven aan gezinnen die reeds (dagelijks) gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang. Ook voor gezinnen die sporadisch naar de opvang komen of enkel tijdens vakanties is er vaak tijdig plaats vrij tijdens vakanties. Ook na de reservatieperiode kan men informeren voor vakantieopvang. Tijdens de vakantie kan er dagelijks ook geïnformeerd worden of er een plaats vrij is op diezelfde dag of een andere.