Financieel

Bij een opname in ons woonzorgcentrum of ons kortverblijf komt heel wat kijken; het is voor de meeste mensen ook een belangrijke stap. Daarom voegen we hier een aantal documenten toe die je wat duidelijkheid geven over de financiële kant van de zaak.

Voorafgaand aan de opname gebeurt steeds een financieel onderzoek; dit is voor ons WZC omwille van het openbaar karakter een wettelijke verplichting. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag door naar de sociale dienst.

Dagprijs

De dagprijs is de prijs die u als bewoner betaalt voor de zorg, infrastructuur en de hotelfuncties van ons Woon- en zorgcentrum.

De dagprijs voor WZC de Plataan bedraagt vanaf 1 november 2022:

  Alleenstaande bewoner Echtpaar
     
Dagprijs WZC 61,79 euro 105,03 euro
(= 52,515 euro/persoon)
Dagprijs Kortverblijf

 

61,79 euro

 

105,03 euro

 

Als een bewoner gedurende meer dan 24 uren afwezig is, is er een korting op de dagprijs. Deze bedraagt 8,46 euro per dag bij afwezigheid voor niet verbruikte goederen en diensten.

Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de dagprijs:
- Doktersconsultaties
- Geneesmiddelen
- Bijdrage voor het ziekenfonds, de zorgkas en de hospitalisatieverzekering
- Telefoongesprekken
- Huur TV-toestel (= 7,89 euro/maand)
- Huur antidecubitusmatras
- Vervoersonkosten
- Kinesitherapie voor gebruikers met zorggraad O en A
- Kapper, pedicure en manicure
- Consumpties in de cafetaria of rijdend winkeltje
- Aankoop naamlintjes en barcodes bij opname (= 65,00 euro)
- Bijbestellen naamlintjes (= 30,00 euro per 150 lintjes)
 

Financieel reglement

Bijlage met betrekking tot kostprijs

Veelgestelde vragen