WZC De Plataan

Het WZC De Plataan is voortgevloeid uit het vroegere Maria’s Rustoord en het revalidatiecentrum Ten Bos. Het telde bij de ingebruikname in 1999 een 150-tal bedden en is in 2011 uitgebreid tot 180 permanent verblijvende kamers en 2 kamers voor kortverblijf. Alle kamers zijn erkend door de Vlaamse Overheid.

De Plataan is ingebed op het gebied van de oude Dischhoeve, waardoor het gebouw omgeven is door een oase van groen en rust. Er bevindt zich in de nabijheid ook een druk beviste vijver, waar het aangenaam toeven is. Er is een ruim terras aan de cafetaria, waar ook speelgelegenheid is voorzien voor onze kleinste bezoekers. Voor De Plataan vind je de assistentiewoningen van Het Vijverhof en er is een doorgang vanuit De Plataan naar het centrum voor dagverzorging “Dischhoeve”.

In de Plataan is er plaats voor ouderen met alle zorgprofielen, van licht tot zwaar behoevend of dementerend. We zetten in op het erkennen van de behoeften en waarden van onze bewoner. Samen overleggen we graag hoe we zo goed mogelijk aan de wensen van onze bewoner kunnen voldoen. De indeling van de bewoners op de afdelingen gebeurt ook op basis van het zorgprofiel, zodat de mate van zorg afgestemd is op de nood. Meer informatie over de afdelingen vindt u terug onder de tegel “afdelingen”.